UTAR Alumni Association of Malaysia

The UTAR Alumni Association of Malaysia was registered on 8 December 2010.

Aim and objectives:

To promote communication and enhance rapport among its members.

To serve as a liaison body between the Association and the University.

To promote and enhance the image of the University.

To contribute towards the development of the University.

Simon Chong Weng Yeap

Ivan Ooi Jieun Vei

Chin Ken Thin

Aw Chan Yann

Fook Oi Yee

Joey Boey Phooi Fun

Chia Kho Yee

Nigell Hoh Swee Hai

Leonard Heng

Wong Jun Chong

Foo Wai Wai

Nurul Izwazi Binti Mohd Nor

Lawrence Kang Kee Chuan

See Boon Hui

Lim Yong Joo