Alumni Achievement


Lawrence Kang Kee Chuan


Lau U Hao


Danny Tse Wei Chun


Jerry Chong Hon Fong


Lee Ching Kai


Ng Thian Jie


Ng Pei Jiann


Dr Debra Gan


Hoo Xing Yu


Jeff Tan Heng Xiang


Lo Tern Chern


Tung Giim Chyn


Susan Lew


Khaw Jia Ying